Fördjupningsseminarium FoU

FoU – onsdag 24 maj kl. 09:00-12:00

Fördjupningsseminarium FoU inleds med en kort introduktion och återkoppling till Försvarsföretagsdagarna 2022 samt till FFD Fördjupningsseminarier 2022. Seminariet syftar till att ge en inblick i hur FoU på försvarsområdet kan komma att utvecklas under den kommande försvarsbeslutsperioden genom att belysa Försvarsmaktens förmågebehov samt även möjligheter och möjliga problem. Seminariet avslutas med diskussion och en frågestund.

Program kommer senare.