Försvarsföretagsdagarna

Efter senaste årens framgångar har vi nu påbörjat planeringen av Försvarsföretagsdagarna 2016. Även denna gång kommer detta vara ett samarrangemang mellan Försvarsmakten, FMV, SME-D och SOFF.

Arrangemanget genomförs under två dagar med övernattning. Fokus kommer att vara på aktuella frågeställningar som berör både myndigheter och försvarsföretag. Vi bygger vidare på tidigare års möjlighet för en öppen interaktion och dialog mellan myndigheterna och försvarsföretagen.

Middag och mingel ger också utrymme för informella samtal och nätverkande.

Vi förutser precis som 2015 representation på hög nivå från både myndigheter och försvarsföretag.

Följ konferensen på www.forsvarsforetagsdagarna.se

Preliminärt program