Hur kan vi stärka vårt försvar och samhälle genom innovationsupphandling?

Den 5 september 2017 håller SME-D en halvdagskonferens tillsammans med SACS (Swedish Association of Civil Security)

11.00-12.00 Interna möten för SACS och SME-Ds medlemmar
12.00-13.00 Mingellunch

13.00 Inledning, SME-Ds och SACS ordföranden: Magnus Sjöland och Ulf Dahlberg

13.15-13.45 Ny upphandlingslagstiftning – stöd för innovationsupphandling?
Talare: Ellen Hausel Heldahl, Jurist och expert på offentlig upphandling, Svenskt Näringsliv

13.45-14.15 Innovation i upphandling – så tillvaratar vi gemensamt potentialen
Talare: Niklas Tideklev, Strateg med ansvar för innovation, Upphandlingsmyndigheten

14.15 Kaffe

14.30-15.00 Erfarenheter och möjligheter inom innovationsupphandling
Talare: Nina Widmark, Utlysningsansvarig, Vinnova

15.00-15.30 FMV upphandling – reflektioner kring innovation
Talare: Anna-Clara Törnwall Wittgren, chef Marknad och Inköp, FMV

15.30-16.00 MSB – Upphandling för ett säkert samhälle ur en myndighets perspektiv
Talare: Information kommer inom kort

16.00 Bensträckare

16.15 Exempel på innovationsupphandlingar (prel. Trafikverket, Lunds Universitet)

16.45 Paneldebatt – Hur kan vi Hur kan vi stärka samhällssäkerheten genom innovationsupphandling?
Summering och avslut

17.15 Mingel med fortsatt diskussion och erfarenhetsutbyte. Dryck och snacks serveras.