Nätverksmöte 1 december

Den första december äger Sme-ds nätverksmöte rum hos Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm kl 08.30-13.00.

Program

08.30-09.00    Kaffe

09.00 – 10.00 Nya upphandlingsregler från den 1 februari 2022 – vad behöver vi i SME-D ha koll på? Förändringarna rör det så kallade icke-direktivstyrda området och vi kommer att få en genomgång av de nya reglerna applicerat på våra medlemsföretag, dessutom tips och tricks vad man behöver tänka på och till sist en frågestund om LOU/LUFS. Anna Lönnerberg från Uppkraft AB

10.00-10.30     NIS 2-direktivet justerar och ersätter det nu gällande NIS-direktivet till att bli mer detaljerat angående informationssäkerhetsåtgärder i EU-länderna och för att möta rådande och framtida säkerhetsbehov. Vad betyder NIS och Nis2 för oss som medlemsföretag. Tommy Wahlman från KnowIT

10.45-11.15     Myndigheten för psykologiskt försvar informerar om hotbilden mot mindre företag.

11.15-11.30     Rapport från Point of Contacts

11.30-12.15    Höstmöte med beslut om budget och medlemsavgifter samt information om verksamhetsplanen för 2023

12.15-13.00     Gemensam lunch 

Du som är medlem i Sme-d och SACS är hjärtligt välkommen att delta! Har du inte fått inbjuda så kontakta sme-d@tebab.com.