SME-D:s årsmöte och VU-möte 25 april 2017

SMED-S årsmöte och konferens samt VU-möte äger rum den 25 april 2017.
Temat på konferensen kommer att vara Export.

Mer detaljerad information finns att läsas här.