SME-D:s årsmöte, Tema: K-Företag

Den 25 maj 2018 med start kl. 09.00 i form av frukostmöte håller SME-D årsmöte med efterföljande VU-möte.

Temat är K-företag.

Kl. 09.00-09.30  Registrering och frukost
Kl. 09.30-10.30  K-Företag: Överste Mats Klintäng, Totalförsvarsavdelningen, Försvarsmakten
Kl. 10.30-11.00 ca SME-D:s årsmöte (enbart för SME-D:s medlemmar)
Kl. 11.00-11.30 ca SME-D:s VU-möte

Underlag till årsmöte och VU-möte sänds ut till medlemmarna av SME-D:s kansli.