SME-D:s Styrelsemöte 24 oktober 2017

SMED-S Styrelsemöte äger rum den 24 oktober 2017  kl 09.00-09.30 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.