SME-D:s VU-möte 7 februari 2018

SMED-S VU-möte äger rum den 7 februari 2018 kl. 09.30 – 11.30 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.