SME-Ds VU-möte den 28 nov

SME-ds VU-möte äger rum den 28 nov kl 09.30-11.30 hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Gustaf Fahl, Teknisk Direktör / Chef Systemledningsavdelningen, FMV – Försvarets materielverk kommer att prata om ”Näringslivs stöd till totalförsvaret”.