SMED-S Årsmöte och VU-möte 20 april

SMED-S Årsmöte och VU-möte äger rum den 20 april på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm. Kallelse skickas ut separat.