Tjänsteförsvarsdagen 2021 – Framflyttad till 2022!

Vi skjuter nu fram detta event till 2022! Vi återkommer med mer information, planen är att genomföra den fysiskt.

 

Branschdag – Tekniska konsulter blir Tjänsteförsvarsdagen

Ett forum mellan marknaden och Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens, det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella.

Seminariet kommer att genomföras som ett webinarium.

Anmäl dig till webinariet genom länken till höger.

Ladda ner programmet för Tjänsteförsvarsdagen 2021