Tjänsteförsvarsdagen 2021

Branschdag – Tekniska konsulter blir Tjänsteförsvarsdagen

 

Ett forum mellan marknaden och Försvarets materielverk (FMV) och Försvarsmakten där vi kan utbyta erfarenheter kring effektiva avtal som är marknadsanpassade inom försvarssektorn.

Målgrupp: Företag verksamma inom tekniska konsultområdet med försvarskompetens, det vill säga företag som i huvudsak levererar tjänster, och inte produkter, och att tjänsterna i huvudsak är intellektuella och immateriella.

Under rådande omständigheter tittar vi just nu närmare på hur vi kommer att genomföra denna dag. Mer information kring upplägget kommer lite längre fram.