VU-möte 17 februari

”Utländska försvarsattachéer i Sverige – inte bara spioner utan också en väg till nya affärsmöjligheter”

Välkommen till Sme-d:s vu-möte den 17 februari kl 15.00-18.00

Mötet inleds med talare Ulrik Hansson-Mild, major, Försvarsmaktens Protokollchef, med temat ”Utländska försvarsattachéer i Sverige – inte bara spioner utan också en väg till nya affärsmöjligheter”.

Accurate Nordic AB har nyligen blivit medlemmar i Sme-d. Peter Åkesson, chairman och affärsutvecklare, kommer att berätta om företaget och dess verksamhet.

Det kommer att finnas tid för att ställa frågor till Ulrik och Peter.

Bjud gärna in en potentiell medlem till detta vu-möte. Låt gärna oss på kansliet veta vem du bjuder in så att vi kan följa upp med den personen efter mötet. Ju fler vi är ju starkare är vår röst!