VU-möte 17 september

Nästa VU-möte med SME-D äger rum den 17 sept hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Möte och föredrag mellan kl 15.00-18.00.