VU-möte 17 september

Nästa VU-möte med SME-D äger rum den 17 sept kl 09.00-11.30 (via Microsoft Teams) online.

Vid detta möte kommer Peter Hennel Jur Int, EDF-kontoret FMV vara talare.
EU avser att etablera en europeisk försvarsfond, European Defence Fund, EDF, för perioden 2021 – 2027. Det allmänna syftet med fonden är att stödja konkurrenskraft, effektivitet och innovationskapacitet hos europeisk försvarsteknologisk och industriell bas inom EU. I förordningsförslaget föreslår EU-kommissionen en budget för fonden om totalt 13 miljarder euro, varav 4,1 miljarder euro avsätts för forskningsaktiviteter och 8,9 miljarder euro för utvecklingsaktiviteter. Här erbjuds alla företag möjlighet att söka medel och få tilldelning från EU.

Peter Hennel från FMVs EDF-kontor ansluter kl 10.00-11.00 på VU mötet den 17 sept och presenterar EDF och upplägg för ansökan mm.

Har du inte fått inbjudan? Kontakta kansliet sme-d@tebab.com