VU-möte 22 augusti

Den 22 augusti 2018 håller SME-D Verkställande Utskottsmöte (VU-möte).

I anslutning till mötet träffar SME-Ds medlemmar Thomas Engevall, Försvarets Materielverk (FMV) som kommer att presentera FMV:s nya organisation och XL (externa leveranser)

Dagordning och kallelse sänds till medlemmarna av kansliet.

Anmälningslänk är nu öppen.