Vu-möte 24 mars

Nästa VU-möte äger rum den 24 mars kl 14.00-16.00.

Kristina Pålsson från FMV kommer och berättar under rubriken ”Militärt Innovationsprogram”. MIP är en del av Försvarsmaktens forskning och teknikutveckling med syfte att identifiera civilt driven teknik med militär potential och anpassa dessa för militära tillämpningar.

På temat medlemsföretag presenterar sig så kommer Johan Borg från Granit Teknikbyrå att presentera företaget som fokuserar på komplexa tekniska system där det finns högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet. Övriga programpunkter finns i inbjudan till mötet.

Vi ser även fram emot att SACS medlemmar deltar i detta möte. Du som medlem är även välkommen att bjuda in potentiella medlemmar. Meddela oss på kansliet om du tar med dig en extra person.

Välkomna!