VU-möte 24 mars

SME-Ds VU-möte äger rum den 24 mars kl 14.00.16.00.

Inbjuden talare till detta möte är Ställföreträdande Chef Ledningsstabens inriktningsavdelning brigadgeneral Johan Pekkari, Försvarsmakten. Johan kommer att föreläsa om ”FM Utveckling”.

Kallelse till mötet har skickats ut till samtliga medlemmar via e-post samt en kalenderhändelse med länk till mötet.

Välkomna!