VU-möte 25 maj kl. 11.00

Den 25 maj 2018 håller SME-D Verkställande Utskottsmöte.

Dagordning sänds ut av kansliet.

Mötet hålls direkt efter SME-D:s årsmöte.

Anmälan till VU-mötet kan göras här. (Där också anmälan till årsmötet kan göras.)