VU-möte 31 mars

Nästa VU-möte sker den 31 mars hos Rejlers Defence & Security AB, Hangövägen 18 i Stockholm.

Mötet är mellan kl 15.00-18.00.

Kallelse har skickats ut via outlook till samtliga medlemmar. Kontakta kansliet sme-d@tebab.com om du har frågor.