VU-möte 6 februari

Nästa VU-möte är den 6 februari hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm.

Möte och föredrag är mellan kl 15.00-18.00