VU-möte den 12 nov

Nästa VU-möte äger rum den 12 nov och sker denna gång online på grund av rådande restriktioner på grund av Covid-19.

VU-möte och föreläsning mellan kl 15.00-18.00.

Jens Mattsson, Generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut är talare för mötet.