VU-möte och årsmöte den 13 maj

Nästa VU-möte samt årsmöte äger rum den 13 maj hos Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

Möte och föredrag kl 15.00-18.00. Vi avslutar dagen med mingel på terrassen med vin/öl och snittar.

Talare vid detta möte är Michael Claesson Chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, Generalmajor, Försvarsmakten.