VU-möte och årsmöte den 13 maj- online

Nästa VU-möte samt årsmöte äger rum den 13 maj online.

Möte och föredrag kl 15.00-18.00.

Talare vid detta möte är Michael Claesson Chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, Generalmajor, Försvarsmakten.

Länk för att delta i mötet online skickas ut ett par veckor innan mötet.