VU-möte den 7 dec

SME-Ds VU-möte äger rum hos Teknikföretagen, Stortgatan 5 i Stockholm den 7 dec.kl 09.30-12.00.

I samband med mötet får ni som SME-D:s medlemmar information från Rikard Askstedt, FM planeringschef, om Försvarsmaktens planering och framtid, samt Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF, kommer att föra diskussion om samarbete med SME-D.

Som medlem i SME-D anmäler du dig till mötet via denna länk.