Medlemsföretag


Advenica AB

Vi är inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer. Advenica går i bräschen för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt.

Kontakt

Företagsnamn:Advenica AB
Adress:Roskildevägen 1
Postnummer & Ort:211 47 Malmö
Webbplats:www.advenica.com
Telefonnumer:+46 (0)40 60 80 400
Visa mermindre

Airwatergreen AB

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö. Vi har idag över 300 installationer i främst de nordiska länderna.

Produkterna använder den patenterade teknologin varmkondensering. Teknologin har förmåga att kondensera fukt lika energieffektivt i alla temperaturer där all tillförd energi bevaras i byggnaden.

Varmkondensering gör produkterna enkla att installera och gör det möjligt att adressera en rad nya användningsområden där det tidigare inte gick att avfukta effektivt. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö.

Vår vision är att sätta en ny standard för avfuktning i tempererade klimat!

Kontakt

Företagsnamn:Airwatergreen AB
Adress:Lastbilsgatan 9
Postnummer och Ort:754 54Uppsala
Telefonnummer:+46-70-581 82 72
Webbsida:www.airwatergreen.com
Visa mermindre

Atsec Information Security AB

Atsec Information Security är en oberoende och ett privatägd företag som fokuserar på att ge laboratorie- och konsulttjänster inom informationssäkerhet.

Vi vänder oss till den kommersiella och offentliga sektorn över hela världen.

Kontakt

Företagsnamn:Atsec Information Security AB
Adress:Svärdvägen 3C
Postnummer & Ort:182 33 Danderyd
Webbplats:www.atsec.com
Visa mermindre

B3IT Management AB

Konsulter inom IT och Management.

Kontakt

Företagsnamn:B3IT Management AB
Adress:Box 8
Postnummer och Ort:101 20 Stockholm
Telefonnummer:+46 8 410 14 340
E-post:info(at)b3it.se
Hemsida:www.b3it.se

Visa mermindre

Basesoft Open Systems AB

Basesoft är ett tjänste- och utvecklingsföretag inom IT, med fokus på IT-arkitektur och IT-integritet – IT-säkerhet med hög integritet.

Kontakt

Företagsnamn:Basesoft Open Systems AB
Adress:Box 34140
Postnummer & Ort:100 26 Stockholm
Webbplats:www.basesoft.se
Visa mermindre

C2Solutions AB

Informationssäkerhet, säker systemdesign, oberoende granskning

Kontakt

Företagsnamn:C2Solutions AB
Adress:Box 140 29
Postnummer & Ort:167 14 Bromma
Webbplats:c2solutions.se
Visa mermindre

C3K

Konsultverksamhet inom ledning och logistik.

Kontakt

Företagsnamn:C3 Konsult
Adress:Linnegatan 16A
Postnummer och ort:753 32 Uppsala
Webbplats:www.c3k.se
Visa mermindre

CAG Novus Consulting AB

C.A.G Novus Consulting är ett växande konsultföretag med bas och spets kompetens inom tre marknadsområden: försvar, integration och logistik.

Inom försvar har vi kompetens kring militära radio- och ledningssystem, militär förnödenhetsförsörjning, validering och verifiering av materiel- system och metodutveckling för militär ledning. C.A.G Novus har även spetskompetens inom helikopter samt strids- och transportflygsystem.

Kontakt

Företagsnamn:CAG Novus Consulting AB
Adress:Box 1249
Postnummer & Ort:131 28 Nacka Strand
Webbplats:www.cag.se
Visa mermindre

Cold Cut Systems Svenska AB

Cold Cut Systems Svenska AB är världsledare inom området skärsläckning. Idag finns runt 1000 skärsläckarsystem installerade på allt från små skåpbilar till specialbyggda stora räddningstjänstfordon i över 35 länder.

Kontakt

Företagsnamn:Cold Cut Systems Svenska AB
Adress:Box 101 81
Postnummer & Ort:434 22 Kungsbacka
Webbplats:www.coldcutsystems.com
Visa mermindre

CompEng Composite Engineering AB

CompEng är en teknikkonsult inom produktutveckling med bl.a. lättkonstruktioner, kompositer och sandwichkonstruktioner som specialitet. Vidare finns fördjupade kunskaper inom området undervattensexplosioner och dynamiska beräkningar som används vid t. ex. shock-verifiering av utrustning.

Kontakt

Företagsnamn:CompEng Composite Engineering AB
Adress:Stadshagsvägen 12
Postnummer och Ort:724 60 Västerås
Webbplats:www.compeng.se
Visa mermindre