Medlemsföretag


Advenica AB

Vi är inriktade på att skydda information och se till att den inte hamnar i fel händer. Advenica går i bräschen för att säkerställa integriteten i en uppkopplad värld där kommunikationen mellan personer, applikationer och maskiner ökar i allt snabbare takt.

Kontakt

Företagsnamn:Advenica AB
Adress:Roskildevägen 1
Postnummer & Ort:211 47 Malmö
Webbplats:www.advenica.com
Telefonnumer:+46 (0)40 60 80 400
Visa mermindre

Airwatergreen AB

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö. Vi har idag över 300 installationer i främst de nordiska länderna.

Produkterna använder den patenterade teknologin varmkondensering. Teknologin har förmåga att kondensera fukt lika energieffektivt i alla temperaturer där all tillförd energi bevaras i byggnaden.

Varmkondensering gör produkterna enkla att installera och gör det möjligt att adressera en rad nya användningsområden där det tidigare inte gick att avfukta effektivt. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö.

Vår vision är att sätta en ny standard för avfuktning i tempererade klimat!

Kontakt

Företagsnamn:Airwatergreen AB
Adress:Lastbilsgatan 9
Postnummer och Ort:754 54Uppsala
Telefonnummer:+46-70-581 82 72
Webbsida:www.airwatergreen.com
Visa mermindre

B3IT Management AB

Konsulter inom IT och Management.

Kontakt

Företagsnamn:B3IT Management AB
Adress:Box 8
Postnummer och Ort:101 20 Stockholm
Telefonnummer:+46 8 410 14 340
E-post:info(at)b3it.se
Hemsida:www.b3it.se

Visa mermindre

Basesoft Open Systems AB

Basesoft är ett tjänste- och utvecklingsföretag inom IT, med fokus på IT-arkitektur och IT-integritet – IT-säkerhet med hög integritet.

Kontakt

Företagsnamn:Basesoft Open Systems AB
Adress:Fyrverkarbacken 21 3Tr
Postnummer & Ort:112 60 Stockholm
Webbplats:www.basesoft.se
Visa mermindre

BK Produkter i Alvesta AB

BK Produkter arbetar med helhetslösningar i tunnplåt. Från idé till färdig produkt med precision i varmvalsad, kallvalsad eller galvad plåt; stål, aluminium, rost­ fritt, koppar eller aluzink.

Med en modern och bred maskinpark utför vi allt från enklare plåtarbeten (legoarbeten), till komplexa plåtdetaljer och komponenter.

Kontakt

Företagsnamn:BK Produkter i Alvesta AB
Adress:Ågårdsvägen 19
Postnummer & Ort:342 32 Alvesta
Webbplats:www.bkprodukter.se
Telefonnummer:+4647243700
Visa mermindre

C2Solutions AB

Informationssäkerhet, säker systemdesign, oberoende granskning

Kontakt

Företagsnamn:C2Solutions AB
Adress:Box 140 29
Postnummer & Ort:167 14 Bromma
Webbplats:c2solutions.se
Visa mermindre

C3K

Konsultverksamhet inom ledning och logistik.

Kontakt

Företagsnamn:C3 Konsult
Adress:Linnegatan 16A
Postnummer och ort:753 32 Uppsala
Webbplats:www.c3k.se
Visa mermindre

CAG Engvall Security AB

Vår primära marknad är den försvarsrelaterade marknaden med huvudkunder som Försvarsmakten och Försvarets Materielverk. Vi arbetar även inom, och har erfarenhet av, uppdrag inom handel, industri, bank och finans, sjukvård, kommuner samt andra myndigheter.

Kontakt

Företag:CAG Engvall Security AB
Adress:Kristinagatan 15 B
Postnummer & Ort:724 61 Västerås
Webbplats:www.engvallsecurity.se
Visa mermindre

CAG Novus Consulting AB

C.A.G Novus Consulting är ett växande konsultföretag med bas och spets kompetens inom tre marknadsområden: försvar, integration och logistik.

Inom försvar har vi kompetens kring militära radio- och ledningssystem, militär förnödenhetsförsörjning, validering och verifiering av materiel- system och metodutveckling för militär ledning. C.A.G Novus har även spetskompetens inom helikopter samt strids- och transportflygsystem.

Kontakt

Företagsnamn:CAG Novus Consulting AB
Adress:Box 1249
Postnummer & Ort:131 28 Nacka Strand
Webbplats:www.cag.se
Visa mermindre

Cold Cut Systems Svenska AB

Cold Cut Systems Svenska AB är världsledare inom området skärsläckning. Idag finns runt 1000 skärsläckarsystem installerade på allt från små skåpbilar till specialbyggda stora räddningstjänstfordon i över 35 länder.

Kontakt

Företagsnamn:Cold Cut Systems Svenska AB
Adress:Box 101 81
Postnummer & Ort:434 22 Kungsbacka
Webbplats:www.coldcutsystems.com
Visa mermindre