Medlemskap

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister och konsulter. Våra medlemmar finns spridda över hela Sverige och vi representerar idag ca 35 medlemsföretag.