Bli medlem

I medlemskapet ingår bland annat:

• Ett brett nätverk – internt inom SME-D och externt inom försvarssektorn
• Information om branschen, marknadsläget, trender och aktiviteter
• Dialog med viktiga beslutsfattare så som FMV, Försvarsmakten och politiker
• Deltagande i de årliga Försvarsföretagsdagarna och utbildningsdagar med FMV
• Deltagande i SME-Ds möten och aktiviteter
• Möjlighet att genom SME-D påverka upphandlingsprocessen för SME företag
• Synliggöra SME-D företagen på försvarsarenor och mässor, internationellt och nationellt på tex Almedalen, Folk och Försvars Rikskonferens, DSEi mm
• Kostnadseffektivt mässdeltagande genom SME-D samlingsmontrar
• Marknadsföring av företagets lösningar på SME-Ds hemsida och i trycksak

Medlemsansökan

Föreningens stadgar