Bli medlem

I medlemskapet ingår bland annat:

• Ett brett nätverk – internt inom SME-D och externt inom försvarssektorn
• Information om branschen, marknadsläget, trender och aktiviteter
• Dialog med viktiga beslutsfattare så som FMV, Försvarsmakten och politiker
• Deltagande i de årliga Försvarsföretagsdagarna och utbildningsdagar med FMV
• Deltagande i SME-Ds möten och aktiviteter
• Möjlighet att genom SME-D påverka upphandlingsprocessen för SME företag
• Synliggöra SME-D företagen på försvarsarenor och mässor, internationellt och nationellt på tex Almedalen, Folk och Försvars Rikskonferens, DSEi mm
• Kostnadseffektivt mässdeltagande genom SME-D samlingsmontrar
• Marknadsföring av företagets lösningar på SME-Ds hemsida och i trycksak

Serviceavgift
Antal anställda verksamma mot försvars- och samhällssäkerhetssektorn:

1 – 9: 1 250 kr/anställd

10 – 40: 18 750 kr

41 – 100: 28 125 kr

101 – 249: 37 500 kr

Till Serviceavgiften för 2020 kommer en medlemsavgift på ca 1500 kr.

Medlemsansokan

Föreningens stadgar