Om SME-D

SME-D är en ideell förening som har som ändamål att ta tillvara intressena hos i Sverige baserade, oberoende små, mindre och medelstora företag (SME-företag) med specialkompetenser, verksamma till väsentlig del inom försvars- och samhällssäkerhetssektorn i Sverige.

Föreningen skall verka för att skapa bästa förutsättningar på marknaden för SME-företagen genom att företräda medlemmarnas branschintresse gentemot myndigheter, organisationer och massmedia samt fungera som remissinstans i frågor av betydelse för branschen.

Företag som sysselsätter mindre än 250 årsanställda i verksamhet direkt riktad mot försvars- och samhällssäkerhetssektorn kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Läs mer om Sme-d här.