Föreningsnyheter


Seminarium om det nordiska försvarssamarbetet

Nordefco startades 2009 med syfte att förbättra ländernas försvarsförmåga och främja ett effektivare utnyttjade av resurser. Bakgrunden till det ökande

Checklista för förberedelser inför Brexit

Ta del av checklistan för Brexit som Teknikföretagen har sammanställt.

Nytt mastersprogram om försvarssystem

Läs mer om ämnet försvarssytem här. Läs mer om Masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet här.

SME-D är på plats i Sälen!

  ÖB berättar att vi står starka och väl rustade. En ny utbildning av 30 cybersoldater kommer att startas upp.

Besök från MSB

Henrik Moberg från MSB besökte oss på SME-D och berättade om MSB framtida roll och utmaningar. Läs mer här om

SME-D hälsar Versasec AB välkommen som ny medlem

Läs mer om företaget på hemsidan www.versasec.com

Thomas Engevall, FMV möter SME-Ds medlemmar 22 augusti 2018

I samband med SME-D:s Verkställande Utskottsmöte den 22 augusti, får medlemmar möjlighet att träffa Thomas Engevall, Försvarets Materielverk (FMV). Thomas

Överste Mats Klintäng besökte SME-D 25 maj

Flera av SME-D:s medlemsföretag fanns på plats när Överste Mats Klintäng, Försvarsmakten talade om totalförsvarets utveckling där både Försvarsmakten och MSB

SME-D värnar om personlig integritet

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får

Fördjupningsseminarier 2018 samlade många deltagare

Seminarierna som genomförs varje år, som är en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna och där SME-D tillsammans med SOFF, FMV och Försvarsmakten