Föreningsnyheter


Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP

Från och med den 5 januari 2021 måste varuleverantörer och montörer anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor

Ny styrelse för verksamhetsåret 23/24

Den nya styrelsen består av sju ledamöter, varvar två valdes under årsmötet som hölls den 10 maj. Styrelsen för verksamhetsåret

FMV TechDay – hjälp oss att navigera autonomt oberoende av GNSS

Missa inte FMV TechDay som äger rum den 31 mars 2023. Militärt Innovationsprogram med förkortningen MIP, är ett program inom

Inter Defence Holding AB är ny medlem i Sme-d

Agentur och handel med militär materiel.

Viable Solutions AB ny medlem!

Vibale Solutions AB jjälper företagsledningar och ägare att effektivisera sina verksamheter. Läs mer om oss på www.viablesolutions.se.

I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!

I-CONIC Vision AB utvecklar mjukvara för realtids-3D från video.

CIM-coach AB ny medlem i Sme-d!

CIM-coach AB, konsultbolaget verkar inom försvars- och säkerhetsområdet. Läs mer oss CIM-coach

Cajory AB ny medlem i Sme-d!

Cajory bedriver konsultverksamhet kring försvarssektorn.

Tactile är ny medlem i Sme-d!

Tactile Rugged Computers AB utvecklar, tillverkar och utför service av mobila produkter för användning i krävande miljöer. Kärnverksamheten är att

Qrendo AB är ny medlem i SME-D!

Qrendo AB är ett oberoende IT-konsultbolag inriktat på försvar, finans och offentlig förvaltning.