Föreningsnyheter


Viable Solutions AB ny medlem!

Vibale Solutions AB jjälper företagsledningar och ägare att effektivisera sina verksamheter. Läs mer om oss på www.viablesolutions.se.

I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!

I-CONIC Vision AB utvecklar mjukvara för realtids-3D från video.

CIM-coach AB ny medlem i Sme-d!

CIM-coach AB, konsultbolaget verkar inom försvars- och säkerhetsområdet. Läs mer oss CIM-coach

Cajory AB ny medlem i Sme-d!

Cajory bedriver konsultverksamhet kring försvarssektorn.

Tactile är ny medlem i Sme-d!

Tactile Rugged Computers AB utvecklar, tillverkar och utför service av mobila produkter för användning i krävande miljöer. Kärnverksamheten är att

Qrendo AB är ny medlem i SME-D!

Qrendo AB är ett oberoende IT-konsultbolag inriktat på försvar, finans och offentlig förvaltning.

Jaime Rico – ny ordförande i Sme-d

— Sme-d:s viktigaste målsättning under 2022 är att få våra beslutsfattare att förstå vikten av vad små och medelstora bolag

Möjlighet att exponeras på Tjänsteförsvarsdagen 2022!

Tjänsteförsvarsdagen går av stapeln 18/10 och temat kommer att snurra runt tillväxt i ”kris och krig/hur hjälps vi åt i

SACS och Sme-d tecknar avsiktsförklaring, i syfte att stärka den svenska motståndskraften

Den svenska branschorganisationen för samhällssäkerhet, SACS, och branschorganisationen för små och medelstora företag inom försvarssektorn, Sme-d, har kommit överens om

Accurate Nordic AB ny medlem!

Vi hälsar dem hjärtligt välkommen till föreningen. Läs mer om Accurate Nordic AB här.