Föreningsnyheter


SME-D är på plats i Sälen!

  ÖB berättar att vi står starka och väl rustade. En ny utbildning av 30 cybersoldater kommer att startas upp.

Besök från MSB

Henrik Moberg från MSB besökte oss på SME-D och berättade om MSB framtida roll och utmaningar. Läs mer här om

SME-D hälsar Versasec AB välkommen som ny medlem

Läs mer om företaget på hemsidan www.versasec.com

Thomas Engevall, FMV möter SME-Ds medlemmar 22 augusti 2018

I samband med SME-D:s Verkställande Utskottsmöte den 22 augusti, får medlemmar möjlighet att träffa Thomas Engevall, Försvarets Materielverk (FMV). Thomas

Överste Mats Klintäng besökte SME-D 25 maj

Flera av SME-D:s medlemsföretag fanns på plats när Överste Mats Klintäng, Försvarsmakten talade om totalförsvarets utveckling där både Försvarsmakten och MSB

SME-D värnar om personlig integritet

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får

Fördjupningsseminarier 2018 samlade många deltagare

Seminarierna som genomförs varje år, som är en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna och där SME-D tillsammans med SOFF, FMV och Försvarsmakten

Kallelse till SME-Ds årsmöte och VU-möte 25 maj 2018

SME-D:s medlemmar hälsas välkomna på årsmöte och VU-möte fredagen den 25 maj 2018. Temat på konferensen är K-Företag. ANMÄLAN GÖRS

SME-D hälsar Expisoft välkomna som nya medlemmar!

Expisoft har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar 22 mars 2018. Expisoft är ett programutvecklingsföretag som skapar mjukvarulösningar på

SME-D hälsar INSEGO välkomna som nya medlemmar

INSEGO har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar från och med 2018. Företaget arbetar med destruktion av datamedia och