Föreningsnyheter


BK Produkter i Alvesta ny medlem!

BK Produkter arbetar med helhetslösningar i tunnplåt. Från idé till färdig produkt med precision i varmvalsad, kallvalsad eller galvad plåt;

Ansökan för EDIDP 2020 är nu öppen!

För EDIDP-projektförslag där EU ställer krav på exempelvis avsiktsförklaringar, garantier eller andra verifikationer från svensk sida behöver svenska projektdeltagare lämna

Gustaf Fahl besökte SME-Ds VU-möte

Gustaf Fahl, Teknisk Direktör / Chef Systemledningsavdelningen, FMV – Försvarets materielverk kom till SME-Ds VU-möte den 28 nov och berättade

Infralog och Partners AB ny medlem!

SME-D har fått ytterligare en ny medlem i föreningen. Vi hälsar Infralog och Partners AB välkommen! Läs mer om det

Välbesökt VU-möte!

Medlemmarna lyfte problemet med långa väntetider för säkerhetsgodkännande av konsulter och Lars Puss agerade genast genom att ställa en fråga

Bra engagemang på VU-mötet

Det var ett väl besökt möte där många av SME-Ds medlemmar kom och nätverkade. Överbefälhavare, Micael Bydén, höll en presentation

Seminarium om det nordiska försvarssamarbetet

Nordefco startades 2009 med syfte att förbättra ländernas försvarsförmåga och främja ett effektivare utnyttjade av resurser. Bakgrunden till det ökande

Checklista för förberedelser inför Brexit

Ta del av checklistan för Brexit som Teknikföretagen har sammanställt.

Nytt mastersprogram om försvarssystem

Läs mer om ämnet försvarssytem här. Läs mer om Masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet här.

SME-D är på plats i Sälen!

  ÖB berättar att vi står starka och väl rustade. En ny utbildning av 30 cybersoldater kommer att startas upp.