Sökresultat

167 resultat

Inlägg
2018.01.22

SME-D hälsar INSEGO välkomna som nya medlemmar

INSEGO har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar från och med 2018. Företaget arbetar med destruktion av datamedia och konsulttjänster av högsäkerhetsprodukter. Läs mer om företaget på www.insego.se

Läs mer om SME-D hälsar INSEGO välkomna som nya medlemmar
Inlägg
2018.01.22

SME-D hälsar Granit Teknikbyrå AB hälsas välkomna som nya medlemmar

Granit Teknikbyrå har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018. Granit Teknikbyrå är ett teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom Tekniskt Systemstöd, ILS, Systemsäkerhet och CE-märkning. De samarbetar idag med kunder inom ett brett spektra, så som Försvarets Materielverk, Försvarsindustrin och Civila industri- och energiföretag. Läs mer om företaget på […]

Läs mer om SME-D hälsar Granit Teknikbyrå AB hälsas välkomna som nya medlemmar
Inlägg
2018.01.22

SME-D hälsar Cybix AB välkomna som nya medlemmar

Cybix har godkänts av SME-D:s styrelse som nya medlemmar i SME-D från och med 2018. Cybix är ett IT-företag med fokus på säkerhet. De arbetar med att säkra informationsflöden för att skydda digitala tillgångar. De är experter inom cybersäkerhet med lång erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin. Läs mer om Cybix på www.cybix.se

Läs mer om SME-D hälsar Cybix AB välkomna som nya medlemmar
Inlägg
2018.01.22

SME-D hälsar B3IT välkomna som nya medlemmar

B3IT har godkänts av SME-D:s styrelse som medlemmar i SME-D från och med 2018. B3IT är konsulter inom IT och Management. Läs mer om företaget på www.b3it.se

Läs mer om SME-D hälsar B3IT välkomna som nya medlemmar
Inlägg
2017.12.22

Försvarsberedningen överlämnar rapport om totalförsvaret

Försvarsberedningen konstaterar i rapporten att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta […]

Läs mer om Försvarsberedningen överlämnar rapport om totalförsvaret
Inlägg
2017.11.22

Vill Sverige vara med eller ska vi stå utanför?

Läs SME-Ds ordförande Magnus Sjölands blogginlägg ”Vill Sverige vara med eller skall vi stå utanför?” på Kungl Krigsvetenskapsakademiens hemsida.

Läs mer om Vill Sverige vara med eller ska vi stå utanför?
Inlägg
2017.11.15

Ett lyckat koncept med Branschdag för tekniska konsulter!

De områden som diskuterades var hur kategoristyrning kan effektivisera upphandling, utmaningen i kompetensförsörjning och hur man kan utveckla sin förmåga inom krav och utvärdering. Upplägget var att FMV, SOFF och SME-D fick möjlighet att ge sin syn, vilket sedan följdes upp med ett samtal där även publiken inbjöds att delta. Ett mycket lyckat koncept, mycket […]

Läs mer om Ett lyckat koncept med Branschdag för tekniska konsulter!
Inlägg
2017.11.06

Branschdag om Tekniska konsulter

På tisdag den 7 november 2017 samlas närmare 100 aktörer med intresse för hur tekniska konsulter bidrar till att stärka försvarets förmåga. Vi diskuterar roller, former och avtal. FMV genomför en Branschdag – tekniska konsulter tillsammans med SOFF och SME-D.   Läs mer i SME-D:s kalendarium.

Läs mer om Branschdag om Tekniska konsulter
Inlägg
2017.09.08

Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling!

Detta var frågan vi strävade efter att besvara under SACS och SME-Ds gemensamma seminarium på temat ”-Hur kan vi stärka samhällssäkerheten genom innovationsupphandling?”. Seminariet bjöd på olika infallsvinklar och intressanta diskussioner.  Bland talarna fanns representanter från Svenskt Näringsliv, Upphandlingsmyndigheten, Vinnova, FMV, MSB, Lunds Universitet och Ideon Sience Park. Samtliga talare var överens om den stora […]

Läs mer om Stärkt försvar och samhälle genom innovationsupphandling!
Inlägg
2017.08.18

SME-D svarar på remiss av betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

SME-D har givits tillfälle att lämna synpunkter på rubricerad remiss: Allmänt om betänkandet Utredningen har som helhet föreslagit ett svenskt införande av NIS-direktivet som är välövervägt och bra. De krav som NIS-direktivet ställer på medlemsstaterna hanteras i huvudsak väl, dock finns en förbättringspotential när det gäller att åstadkomma faktisk operativ förmågehöjning inom de berörda sektorerna. […]

Läs mer om SME-D svarar på remiss av betänkandet informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Inlägg
2017.08.18

Kommunerna måste ta it-säkerheten på allvar

Helt plötsligt har it-säkerheten kommit upp på den politiska agendan sedan it-skandalen på Transportstyrelsen briserade tidigare i sommar. Nu visar ett it-index som tagits fram av informationssäkerhetsföretag och Stockholms universitet att finans- och försäkringsbranschen är bäst på it-säkerhet, medan kommunerna hamnar i botten. ”Det finns en naivitet hos kommunerna. Till skillnad från landstingen, som inser […]

Läs mer om Kommunerna måste ta it-säkerheten på allvar
Inlägg
2017.06.21

Generic Sweden säljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB

Stockholm den 21 juni 2017 Generic Swedensäljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB. Generic Sweden AB har idag ingått avtal med MSC Group AB (publ) om att sälja 100 % av aktierna i Generic Systems Sweden AB till MSC Group. Försäljningen genomförs per idag. Betalning för aktierna i Generic Systems Sweden AB erhålles genom dels ett kontant vederlag […]

Läs mer om Generic Sweden säljer konsultverksamheten, Generic Systems, till MSC Group AB