Sökresultat

178 resultat vid sökning efter .

Organisation

Årlig föreningsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelsen. Verkställande utskottet (VU): Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point

Styrelse

  Ordförande: Magnus Sjöland (oberoende) magnus.sjoland@telia.com Sekr: Lars Pettersson, Teleanalys AB lp@teleanalys.se Övriga ledamöter: Bo Tiderman, Airwatergreen AB bo.tiderman@airwatergreen.com Mats

Medlemskap

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister