Sökresultat

188 resultat vid sökning efter .

Organisation

Årlig föreningsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelsen. Verkställande utskottet (VU): Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point

Styrelse

  Ordförande: Magnus Söderström, C.A.G Novus Consulting AB magnus.soderstrom@cag.se Sekr: Lars Pettersson, Teleanalys AB lp@teleanalys.se Övriga ledamöter: Bo Tiderman, Airwatergreen

Medlemskap

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister