Sökresultat

209 resultat vid sökning efter .

Organisation

Årlig föreningsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelsen. Verkställande utskottet (VU): Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point

Styrelse

  Ordförande: Magnus Söderström, C.A.G Novus Consulting AB magnus.soderstrom@cag.se Sekr: Lars Pettersson, W-5 Solutions AB lars.pettersson@w5solutions.se Övriga ledamöter: Bo Tiderman,