Sökresultat

211 resultat vid sökning efter .

Organisation

Årlig föreningsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelsen. Verkställande utskottet (VU): Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point

Styrelse

  Ordförande: Magnus Söderström, C.A.G Novus Consulting AB magnus.soderstrom@cag.se Sekr: Lars Pettersson, W-5 Solutions AB lars.pettersson@w5solutions.se Övriga ledamöter: Bo Tiderman,

Medlemskap

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister

Vi verkar för

Etablera en öppen marknad – upphandlingsprocess med lika villkor oavsett storlek på företag Ökad ordervolym till SME från FMV, Försvarsmakten

Om SME-D

SME-D är en ideell förening som har som ändamål att ta tillvara intressena hos i Sverige baserade, oberoende små, mindre