Sökresultat

240 resultat vid sökning efter .

Remisser

2018 SME-Ds yttrande (SOU 2018:7) Försvarsmaktens långsiktiga materialbehov 2017 Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Organisation

Årlig föreningsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelsen. Verkställande utskottet (VU): Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point