Sökresultat

259 resultat vid sökning efter .

Remisser

2018 SME-Ds yttrande (SOU 2018:7) Försvarsmaktens långsiktiga materialbehov 2017 Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

Organisation

Årlig föreningsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelsen. Verkställande utskottet (VU): Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point

Styrelse

Ordförande: Jaime Rico, Synkzone AB jaime.rico@synkzone.se Sekr: Lars Pettersson, W-5 Solutions AB lars.pettersson@w5solutions.se Övriga ledamöter: Mats Thorstenson, Knowit Dataunit AB