Sökresultat

262 resultat vid sökning efter .

Organisation

Årlig föreningsmöte: Högsta beslutande organ. Utser styrelsen. Verkställande utskottet (VU): Plattform för nätverkande mellan medlemmarna. Rapport från styrelsen och Point

Styrelse

Ordförande: Jaime Rico, Synkzone AB jaime.rico@synkzone.se Vice Orförande Anette Östelius, Network Enabling System Partner AB anette.ostelius@nesp.se Övriga ledamöter: Andreas Nilsson,

Medlemskap

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister

Vi verkar för

Etablera en öppen marknad – upphandlingsprocess med lika villkor oavsett storlek på företag Ökad ordervolym till SME från FMV, Försvarsmakten

Om SME-D

SME-D är en ideell förening som har som ändamål att ta tillvara intressena hos i Sverige baserade, oberoende små, mindre