Sökresultat

259 resultat vid sökning efter .

Medlemskap

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet. SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister

Vi verkar för

Etablera en öppen marknad – upphandlingsprocess med lika villkor oavsett storlek på företag Ökad ordervolym till SME från FMV, Försvarsmakten

Om SME-D

SME-D är en ideell förening som har som ändamål att ta tillvara intressena hos i Sverige baserade, oberoende små, mindre

Hem

SME-D är mötesplatsen för små och medelstora företag inom försvars- och säkerhetssektorn Välkommen till SME-DSME-D är branschorganisationen för svenska små