SME-D verkar för att:

  • Etablera en öppen marknad – upphandlingsprocess med lika villkor oavsett storlek på företag
  • Ökad ordervolym till SME från FMV, Försvarsmakten och andra svenska myndigheter.
  • Etablera nätverk/plattformar för medlemsföretag
  • Vara en naturlig samarbetspartner till myndigheter, företag och andra organisationer inom området