SME-D är mötesplatsen för små och medelstora företag inom försvars- och säkerhetssektorn

Välkommen till SME-D

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet.

Vi verkar för

SME-D verkar för att skapa bra förutsättning för SME-företag inom säkerhet och försvarsområdet.

Bli medlem

SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister och konsulter.

Gustaf Fahl och Eliza Öberg

Gustaf Fahl, FMV  höll föredrag på SME-Ds VU-Möte om ”Näringslivs stöd till totalförsvaret”.

 

Välbesökt VU-möte!

Lars Püss, Försvarsutskottet,  pratade om framtida behov och satsningar inom Försvarssektorn.

 

Infralog och Partners AB är ny medlem i SME-D!

Aktuella upphandlingar