SME-D är mötesplatsen för små och medelstora företag inom försvars- och säkerhetssektorn

Välkommen till SME-D

SME-D är branschorganisationen för svenska små och medelstora företag verksamma inom försvars- och säkerhetsområdet.

Vi verkar för

SME-D verkar för att skapa bra förutsättning för SME-företag inom säkerhet och försvarsområdet.

Bli medlem

SME-D samlar försvarsindustrins främsta entreprenörer, produktspecialister och konsulter.

SME-Ds VU-Möte 17 sept

Ansökan för EDIDP 2020

Anmälan till att söka projektpengar är nu öppen!

Fördjupningsseminarier 2020

Infralog och Partners AB är ny medlem i SME-D!