Ansökan för EDIDP 2020 är nu öppen!

Nu har ansökningstiden öppnat för EDIDP 2020, och utlysningarna finns publicerat på EU-kommissionens hemsida. Ansökningstiden är i år satt till 15 april – 1 december 2020. Guide for Applicants och Model Grant Agreement kommer enligt uppgift att finnas tillgängliga på kommissionens hemsida vid ansökningstidens start.

För EDIDP-projektförslag där EU ställer krav på exempelvis avsiktsförklaringar, garantier eller andra verifikationer från svensk sida behöver svenska projektdeltagare lämna underlag (ladda ner mallen här) kring projektansökningar till FMV senast den 1 september. Svenska potentiella projektdeltagare uppmuntras att indikera intresse till FMV kring deltagande i EDIDP 2020 senast den 1 juni, bland annat för att på ett tidigt stadium kunna identifiera behov av statliga verifikationer. Mer information kommer att finnas tillgängligt på FMV:s hemsida i närtid.

Bakgrund:
Den 7 juni 2017 presenterade EU-kommissionen förordningsförslaget om ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, EDIDP. Det syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten för EU:s försvarsindustri samt att komplettera och konsolidera samarbetsinsatser från EU:s medlemsstater för att utveckla försvarsförmåga. För att kunna ansöka om medel behöver man vara minst tre aktörer i tre medlemsländer. Finansieringsgraden sträcker sig från 20 till 80 % beroende på vilken typ av aktivitet projektet avser, med möjlighet till finansiell bonus för exempelvis deltagande i Pesco-projekt och av SME.

Mer information kring EDIDP finns tillgängligt på FMV:s hemsida.
samt på EU kommissionens hemsida.

Vid eventuella frågor, kontakta EDF-kontoret på edf@fmv.se.