Folk och Försvars Rikskonferens

Peter Johansson och Marie Thorzell kommer att representera SME-D den 10-12 januari i Sälen. Har ni medskick till dem maila: peter@pejoit.net eller marie.thorzell@c2solutions.se